โรงงานเถ้าฮงไถ่

เวลา 80 ปีย่อมพิสูจน์ได้ถึงการเป็นโรงงานผลิตงานเซรามิก หรืองานเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพของ โรงงานเถ้าฮงไถ่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกของราชบุรี ผู้สร้างตำนานโอ่งมังกร จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศ แม้ในปัจจุบันความนิยมในการใช้โอ่งมังกรจะลดลงตามพัฒนาการ ของสังคมที่เปลี่ยนไปก็ตาม แต่โรงงานแห่งนี้ก็ยังคงไม่หยุดพัฒนารูปแบบเซรามิกให้ดูร่วมสมัย และนำไปใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น กระถาง อ่างบัว แจกัน โอ่งใบเล็ก โต๊ะ ที่ใส่เทียนหอม หรือตุ๊กตาประดับฝาผนัง โดยภายในโรงงาน นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก การวาดลวดลายโอ่งมังกร ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเป็นของฝากอันทรงคุณค่าจากราชบุรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand